Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde
Skip Navigation Links
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde

Hoe kan men lid worden ?

Men kan lid worden van de Oudheidkundige Kring door 20 euro (werkend lid), 25 euro (steunend lid) of 35 euro (beschermend lid) te storten op het rekeningnummer BE65 0882 6591 6296 van de Oudheidkundige Kring, St.-Christianastraat 30/bus 3, 9200 Dendermonde, met vermelding: lidgeld, gevolgd door het jaar van aansluiting.

  • U ontvangt dan in januari-februari van het daaropvolgend jaar gratis een geïllustreerd Jaarboek (minstens 320 blz.), met bijdragen van historische, archeologische, kunsthistorische en heemkundige aard over ons werkgebied.
  • Via het tweemaandelijke informatieblad Cronycke blijft U verder op de hoogte van alle geplande activiteiten: studiereizen, voordrachten, publicaties, tentoonstellingen, enz.
  • U ontvangt tevens het viermaandelijks informatieblad Dendermondse Museum- en Archiefberichten (16 blz., ill.) met de activiteiten van deze stedelijke instellingen en licht verteerbare historische en heemkundige bijdragen.
  • U kan ook gratis gebruik maken van de dienstverlening van het Historisch Documentatiecentrum, Begijnhof 20, Dendermonde (tel. 052-474666), dat elke werkdag toegankelijk is van 9 tot 12 u; in de namiddag (van 13 tot 16 u) echter enkel op afspraak.  We beantwoorden er graag uw vragen en zoeken via het volledig geautomatiseerde bestand doorheen duizenden boeken en een honderdtal tijdschriften naar de door U gewenste informatie over de meest diverse onderwerpen.  Het documantatiecentrum bezit ook een verzameling oude prentbriefkaarten en een fototheek met duizenden foto's betreffende allerlei culturele aspecten (gebouwen, kunstpatrimonium, personen, verenigingen, historische gebeurtenissen, volkse gebruiken, enz.) van de stad Dendermonde en haar deelgemeenten.
  • In het Zwijvekemuseum, Nijverheidsstraat 1 (tel.: 052-213018) kan men zich losse jaarboeken van de Oudheidkundige Kring aanschaffen, naast een grote reeks historische en heemkundige publicaties, prenten en plannen, uitgegeven door de stedelijke musea en het stadsarchief.
Titel * :  
Voornaam * :  
Familienaam * :  
Straat * :  Nummer * :  Bus :
Woonplaats * :  Postcode * :  
E-mail :  
Telefoon * :  
Type lid :