Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde
Skip Navigation Links
Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde

Gedenkschriften

De reeksen I, II en III en de Buitengewone Uitgaven nrs. 1 t.e.m. 26 zijn niet meer verkrijgbaar.  Men vindt ze soms nog sporadisch in een of ander antiquariaat.

Reeks IV en de Buitengewone Uitgaven nrs. 27 t.e.m. 31 zijn wél nog verkrijgbaar, al zijn sommige delen toch ook reeds zeldzaam geworden.  Men vindt ze opgesomd in het hierna volgend overzicht, waarbij - door het aantikken van het pijltje naast de titel Toon inhoudstafel - telkens de volledige inhoudstafel verschijnt.

Jaarboeken kunnen worden besteld bij redactie-secretaris Leo Pée, Noordlaan 111/bus 7, 9200 Dendermonde (tel.: 052/22 05 24; leo.pee.44@gmail.com).
Bij verzending via de Post dient een supplement van € 3,40 (minder dan 1 kg) of € 4,75 (meer dan 1 kg) te worden bijbetaald.
Bij aankoop van een respectabel aantal jaarboeken wordt er een korting toegestaan, afhankelijk van het aantal bestelde boeken.
De kostprijs (zie 'Publicaties - Jaarboeken') + eventueel de portkosten dienen gestort te worden op rekening 068-2125935-13 (IBAN: BE08 0682 1259 3513) van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Noordlaan 111/bus 7, 9200 Dendermonde, met als mededeling de gewenste jaarboeken.

Pagina: 1 / 8
Jaarboek 1975

Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde Reeks, deel 1

Aantal pagina's : 176
Prijs : 12,50 euro
In Stock: Ja
Inhoudstafel  

 • Theo PENNEMAN, De Ros Beiaard-Ommegang te Dendermonde 1377-1789, (pp. 3-119)
 • Jozef DAUWE, De Monstrans van Oudegem, werk van de Dendermondse zilversmid Franciscus Bartholomeus Oste (1727), (pp. 121-127)
 • Leo PÉE, De bevolkingsevolutie in het Land van Dendermonde van 1469 tot 1620, (129-159)

KRONIEK:

 • Verslagen 1975 (van de Voorzitter en de Penningmeester van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde en van de Conservator van de Stedelijke Musea), (pp. 161-162)
 • Voordrachten en uitstappen, (pp. 163-165)
 • Boekbespreking, (p. 165)

BESTUURLIJK GEDEELTE:

 • Bestuur (p. 166)
 • Raad van Beheer, (p. 166)
 • Ledenlijst 1975, (pp. 167-172)
 • Archieven-bibliotheken-musea, (p. 172)
 • Ruildienst, (p. 175)
Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde Reeks, deel 1
Jaarboek 1976

Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde Reeks, deel 2

Aantal pagina's : 194
Prijs : 12,50 euro
In Stock: Ja
Inhoudstafel  

 • Jozef DAUWE, Dendermondse studenten aan de oude Leuvense Universiteit (1426-1797), (pp. 5-149)
 • Dom Ambrosius DE COCK, O.S.B., Grafstenen uit Affligem te Dendermonde, (pp. 151-155)
 • Ridder Emmanuel SCHELLEKENS, Antonius-Evrardus de Espinosa, XIIe bisschop van Antwerpen, (pp. 156-161)
 • Marcel BOVYN, Een gemetseld graf in/bij de parochiekerk op Zwijvekekouter, (pp. 163-165)
 • Marcel BOVYN, Ontstaan en ontwikkeling van Dendermonde; Groot-Dendermonde, (pp. 166-173)
 • Aimé STROOBANTS, De monumentale trap van de voormalige Hoofdwacht te Dendermonde (1771-1772), (pp. 175-182)

KRONIEK:

 • Verslagen 1976 (van de Voorzitter en Penningmeester van de Oudheidkundige Kring van Dendermonde, (p. 187)
 • Voordrachten en uitstappen, (pp. 188-189)
 • Boekbesprekingen, (PP. 190-191)
 • In Memoriam (Simon de Maesschalck en Frans Van Severen), (pp. 191-193)

BESTUURLIJK GEDEELTE:

 • Raad van Beheer, Lendenlijst, (p. 194)

 

Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde Reeks, deel 2
Jaarboek 1977

Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde Reeks, deel 3

Aantal pagina's : 173
Prijs : 12,50 euro
In Stock: Ja
Inhoudstafel  

 • Marcel BOVYN, Renteplichtigen te Dendermonde tijdens het Oud-Regime, (pp. 5-120)
 • Marcel BOVYN, De parochieregisters van Sint-Gillis-Zwijveke, (pp. 113-120)
 • Marcel BOVYN, Een heerlijke leenrol te Hamme, (pp. 121-125)
 • Marcel BOVYN, Bouwen binnen de limieten, (pp. 126-129)
 • Marcel BOVYN, Conscriptie en plaatsvervanging, (pp. 130-140)
 • Leo PÉE, Bevolkingsevolutie in Baasrode en Vlassenbroek, 1469-1830, (pp. 141-157)
 • Jozef DAUWE, Vlaams toneel in Lebbeke van 1808-1809, (pp. 159-162)
 • Jozef DAUWE, Proces over de bevoegdheid van de Dendermondse zilversmeden in 1645-1646, (pp. 163-166)
 • Christian DE BACKER en Leo J. VANDEWIELE, Een recept van Dendermonds Karmelietenbier uit ca. 1679 - Huishoudelijke nota, (pp. 167-173)
   
Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde Reeks, deel 3
Jaarboek 1978-1979

Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde Reeks, deel 4

Aantal pagina's : 320
Prijs : 17,50 euro
In Stock: Ja
Inhoudstafel  

 • Marcel BOVYN, Inkomsten van het Land van Dendermonde, (pp. 5-20)
 • Marcel BOVYN, Rekening 1380-1381 van de Ontvanger van het land van Dendermonde, (pp. 21-41)
 • Marcel BOVYN, De Rechtspleging in het Land van Dendermonde (1373-1615), (pp. 43-134)
 • Aimé STROOBANTS, De Graf- en Gedenkschriften van het Sint-Alexiusbegijnhof te Dendermonde, (pp. 135-150)
 • Jozef DAUWE, Het H. Kruisaltaar in de O.-L.-Vrouwekerk te Lebbeke - Een onbekend werk van G.I. Kerricx (1740), (pp. 151-157)
 • Jozef DAUWE, Een Dendermondse leprozenpenning uit de 15de eeuw, (pp. 158-159)
 • Jozef DAUWE, Overeenkomst tussen het klooster der Brigittinen te Dendermonde en de pastoor van St.-Gillis over de kerkelijke diensten (1466), (pp. 160-164)
 • Pieter BUYSE, Geert BRASSEUR, Sigmund GALLE, Geert WINDEY, Aimé STROOBANTS, R.P. & M.S., Vondsten uit de Nieuwe Denderbedding te Dendermonde, (pp. 165-210)
 • Leo PÉE, Het dubbel Klooster der H. Brigitta of "Maria-Troon" te Dendermonde, (pp. 211-314)

KRONIEK:

 • Jaarverslagen 1977, 1978 en 1979 van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde door de secretaris, (pp. 315-318)
Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde Reeks, deel 4
Jaarboek 1980-1981

Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde Reeks, deel 5

Aantal pagina's : 240
Prijs : 15,00 euro
In Stock: Ja
Inhoudstafel  

 • Aimé STROOBANTS en Jean-Pierre DE BRUYN, Schenking Poirier, (pp. 5-80)
 • Aimé STROOBANTS en Dirk STEYAERT, Bouwkundig onderzoek van het pand nr. 38 in het Sint-Alexiusbegijnhof te Dendermonde, (pp. 81-96)
 • Katrien VAN DER GUCHT, Het Merovingisch grafveld van Sint-Gillis-Dendermonde - Voorwerpen in het museum te Dendermonde en in privébezit, (pp. 97-128)
 • Marcel BOVYN, Vatzaad-Viertelzaad, (pp. 129-134)
 • Marcel BOVYN, Geles-Gelesboek, (pp. 135-136)
 • Marcel BOVYN, Bij Lebbeciana - 1979, nr. 21, (pp. 137-140)
 • Ridder Emmanuel SCHELLEKENS, Levensschets van ridder Oscar Schellekens, (pp. 141-160)
 • Leo PÉE, Superior Van Bavegem en de gesupprimeerde abdij van Zwijveke - Het testament van Beatrix Van Boom, (pp. 161-168)
 • Dom Ambrosius DE COCK, O.S.B., Dom Pitra te Dendermonde, (pp. 169-175)
 • Jozef DAUWE, Twee spotprenten op de kapitulatie van Dendermonde in 1706, (pp. 177-181)

DENDERMONDIANA:

 • Jozef DAUWE, De beschrijving van Dendermonde in het "Algemeen Woordenboek" van A.G. Luiscius (1727), (pp. 182-184)

KRONIEKEN:

 • Archeologische kroniek - Dendermonde 1979-1980 (Aimé Stroobants, Fawzia Hanssens, Dirk Steyaert, Johan Leybaert en Maurits Van Vossole), (pp. 185-203)
 • Industrieel-archeologische kroniek - Dendermonde 1979-1980 (Aimé Stroobants en Ridder E. Schellekens), (pp. 204-216)

VERSLAGEN:

 • Jaarverslagen over de algemene werking, 1980-1981 (E. Verstrepen, Ridder E. Schellekens en A. Stroobants), (pp. 217-222)
 • Jaarverslag over de Werkgroep Archeologie en Monumentenzorg 1980 (Aimé Stroobants), (pp. 223-224)
 • Jaarverslag over de Stedelijke Musea en het Stadsarchief - 1980 (Aimé Stroobants), (pp. 225-231)
 • Ledenlijst 1981 (M. Verstrepen-Haegens), (pp. 232-238)
 • Samenstelling van de Raad van Beheer (p. 238)
   
Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Vierde Reeks, deel 5
Naar Boven